Van alle tienduizenden Setters in Frankrijk, zijn er nu maar 2 teven en 7 reuen op de lijst die een cotation 6/6 hebben. En Gadji is daar één van.

Om deze beoordeling te krijgen, moet niet alleen de hond zelf aan bepaalde eisen voldoen, maar ook 3 van zijn/haar nazaten uit 2 verschillende nesten moeten minimaal cotation 4/6 hebben. De drie nazaten die hieraan bijgedragen hebben zijn:
Sharptails Automne
Sharptails Africa (Laïka)
Sharptails Betsy

Een cotation zegt iets over de kwaliteiten van de hond, maar meer nog over de fokwaarde van het dier. 
Hieronder een uitleg van de eisen die gesteld worden.

COTATION 1
Hond moet geconfirmeerd zijn. Dit betekent dat een Franse rasspecialist de hond moet keuren om te zien of deze aan de rasstandaard voldoet. 

COTATION 2
Hond moet geconfirmeerd zijn.
+ 1 U op een show
+ 1 TAN of CQN
+ HD-A, B of C
+ Complete stamboom
+ DNA opgeslagen

COTATION 3
Hond moet geconfirmeerd zijn.
+ 1 U in tussenklas of openklas (of ZG in de gebruikshondenklas) op een clubmatch of (inter)nationale hondententoonstelling.
+ HD-A of B
+ Reu :
Trialer
+ Teef :
Finalist coupe de France des novices met een uitmuntende beoordeling
of ZG op een veldwedstrijd
of een TAC

+ Complete stamboom
+ DNA opgeslagen

COTATION 4 – RECOMMANDÉ
Hond moet geconfirmeerd zijn.
+ 1 U in tussenklas, openklas of gebruikshondenklas op een clubmatch of (inter)nationale hondententoonstelling. In de gebruikshondenklas is een ZG voor een teef voldoende. In de tussenklas en openklas is wel een U nodig. 
+ HD-A of B
+ Reu :
Trialer met een CACT in het voorjaar
of op gibier naturel
of Trialer Grande Quête
of Champion d’Automne
of Gibier Sauvage
of CHCS of CHIB en Trialer met minimaal 1 U op een voorjaarsveldwedstrijd of op gibier naturel
of 1 CACT op een najaarsveldwedstrijd of op Gibier sauvage of Trialer Grande Quête
+ Teef :
Minimaal U op een veldwedstrijd

+ Complete stamboom
+ DNA opgeslagen

COTATION 5 – ELITE B
Hond moet geconfirmeerd zijn.
Moet geproduceerd hebben in de 1e generatie:
Reu :
3 nazaten met minimaal cotation 4/6 uit minimaal 2 verschillende teven.
Teef :
3 nazaten met minimaal cotation 4/6 uit minimaal 2 verschillende nesten.

+ Genetische compatibiliteit met zijn/haar nakomelingen

COTATION 6 – ELITE A
Hond RECOMMANDE (dus cotation 4/6)

Reu :
3 nazaten met minimaal cotation 4/6 uit minimaal 2 verschillende teven.
Teef :
3 nazaten met minimaal cotation 4/6 uit minimaal 2 verschillende nesten.

+ Genetische compatibiliteit met zijn/haar nakomelingen